UBTVQH cho ý kiến về kết quả thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

(Quốc hội) - Sáng 11.10, tiếp tục Phiên họp thứ Ba của UBTVQH, dưới sự điều khiển của Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại phiên họp này, UBTVQH cho ý kiến về kết quả thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng bền vững giai đoạn 2011 – 2020.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Nguyễn Đăng Khoa đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, gồm kết quả thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 1998-2010 và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng đã được thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, QH Khóa X bằng Nghị quyết số 08 ngày 5.2.1997. Các mục tiêu chính của dự án này gồm: đẩy mạnh tốc độ trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, chú trọng bảo vệ vốn rừng hiện có và rừng trồng mới, phát huy có hiệu quả chức năng phòng hộ và bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ và phát huy tính đa dạng sinh học, tạo điều kiện cho sự phát triển vền vững của đất nước, đưa tỷ lệ che phủ rừng lên trên 40% diện tích cả nước; tạo ra vùng nguyên liệu gắn với sự phát triển của công nghiệp chế biến lâm sản; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho khu dân cư, góp phần thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất và ổn định đời sống xã hội…

Sau 12 năm triển khai dự án, nhờ sự quan tâm chỉ đạo và có nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể của Chính phủ, đến nay công tác bảo vệ rừng và tạo rừng mới đã đạt được nhiều kết quả. Số vụ vi phạm pháp luật liên quan đến rừng có xu hướng giảm, năm 2010 giảm 46% so với năm 1998. Tổng diện tích đã trồng và khoanh nuôi tái sinh rừng trong thời gian thực hiện dự án là 4.675.006ha, đạt 93,5% kế hoạch. Trong đó, trồng rừng đạt 2.450.010ha, khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đạt 1.283.350ha, diện tích trồng cây công nghiệp và cây ăn quả là 941.464ha, đạt 94% kế hoạch. Độ che phủ rừng đã tăng từ 32% năm 1998 lên 39,5% diện tích cả nước năm 2010.

Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết : căn cứ Nghị quyết số 08/1997/QH10, hằng năm từ năm 1998 đến 2005, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Khóa X, XI đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan của QH tổ chức giám sát thực hiện Dự án và báo cáo kết quả giám sát tại các kỳ họp cuối năm của QH. Tại các kỳ họp này, các ĐBQH đã chất vấn Chính phủ về nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức thực hiện dự án. Các báo cáo giám sát của Ủy ban, chất vấn của các ĐBQH đã đánh giá kết quả thực hiện hàng năm. Tuy nhiên, các kiến nghị giám sát còn chậm được xem xét, giải quyết. Đánh giá một số kết quả đạt được cho thấy, dự án đã tạo chuyển biến lớn trong nhận thức và hiệu quả KT-XH; Công tác quản lý, bảo vệ rừng đã đạt được những kết quả đáng kể; Độ che phủ rừng tăng dần qua các năm; Dự án bước đầu hình thành nguồn nguyên liệu cho phát triển công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản…

Các  ý kiến  của thành viên UBTVQH đều nhất trí cao với báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Báo cáo đã nêu những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, đưa ra kế hoạch phát triển rừng đến năm 2020; mục tiêu tiếp tục quản lý, bảo vệ, và phát triển hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có và quỹ đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp để tăng độ che phủ rừng lên từ 42-43% vào năm  2015; nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng, đáp ứng cơ bản nhu cầu gỗ, củi và các lâm sản, phấn đấu GDP của ngành lâm nghiệp đạt 2% và đến năm 2020 đạt 3% GDP của quốc gia…

Góp ý vào các nội dung cụ thể như vấn đề  bảo vệ rừng, quy hoạch phát triển rừng vẫn còn một số ý kiến băn khoăn.  Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đề cập trong báo cáo của Chính phủ chưa nêu con số cụ thể về tình trạng phá rừng còn diễn ra gay gắt, gây hiệu quả nghiêm trọng. Chất lượng của từng loại rừng và tính đa dạng sinh học của một số trạng thái rừng tự nhiên tăng chậm. Còn theo đánh giá của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Phùng Quốc Hiển, công tác quy hoạch phát triển rừng với ba loại rừng là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất chưa tương xứng. Vì hiện nay tỷ lệ rừng sản xuất qua quá trình thực hiện dự án còn thấp. Bên cạnh đó, cần ưu tiên phát triển rừng sản xuất vì loại rừng này  tạo ra nguồn thu, phát triển đời sống của các hộ dân và doanh nghiệp trồng rừng thì chúng ta lại chưa chú trọng. Hơn nữa, hệ thống pháp luật chưa được bảo đảm, khiến diện tích rừng bị phá còn nhiều, rất nhiều khu rừng chỉ còn cây tạp và cây gỗ chất lượng thấp, nhiều loại gỗ quý đã bị khai thác trái phép. Về phát triển rừng, Chủ nhiệm Phùng Quốc Hiển còn băn khoăn về con số khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng phòng hộ, đặc dụng là 1.250.00ha; trồng rừng phòng hộ, đặc dụng là 250.000ha, với mức này là thấp, do vậy cần phải tính toán kỹ. Nêu về những tồn tại và hạn chế, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện đề cập việc cho thuê đất lâm nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài còn có nhiều bất cập, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Giá thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức nước ngoài thuê đất quá thấp trong khi người dân địa phương vẫn có nhu cầu trồng rừng. Một số địa phương đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho chủ đầu tư nước ngoài ở những địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, có địa phương cấp giấy chứng nhận đầu tư trên cả diện tích đất rừng đã được giao cho hộ gia đình quản lý, những vấn đề này cần phải làm rõ.  Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước đề nghị  có báo cáo về phát triển thủy điện trong tương quan với rừng, trong đó tập trung làm rõ những hệ lụy, ảnh hưởng từ thủy điện đến sự đa dạng sinh học và biến đổi của rừng. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, báo cáo của Chính phủ cần tập trung bám sát vào nghị quyết của QH. Trong nghị quyết của QH chỉ rõ diện tích rừng phòng hộ và đặc dụng là 2 triệu ha/tổng số 5 triệu ha rừng trồng mới. Nhưng theo báo cáo, thực tế thì con số rừng phòng hộ, rừng trồng mới giai đoạn 1998-2010 chỉ đạt khoảng 40% theo nghị quyết của QH. Điểm tồn tại này cũng cần phải nghiêm túc nhìn nhận.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng lưu ý Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng là một dự án rất quan trọng, cốt lõi của dự án cần phải nâng cao đời sống cho đồng bào có rừng, bảo đảm quốc phòng an ninh biên giới cũng như giá trị điều tiết khí hậu, môi trường đất nước từ rừng. Do vậy, đối với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, cần sớm ban hành chính sách khai thác đối với những diện tích rừng đến chu kỳ thu hoạch của dự án; phát triển thị trường lâm sản và công nghiệp chế biến gỗ; có chính sách ưu đãi về vay vốn tín dụng trồng rừng sản xuất; ưu tiên đầu tư cho lâm nghiệp đối với các xã thuộc vành đai biên giới; đổi mới mô hình quản lý rừng theo chức năng từng loại rừng để nâng cao chất lượng, trữ lượng rừng; chú trọng khai thác giá trị phòng hộ, bảo vệ rừng, cảnh quan do rừng mang lại để đầu tư trở lại cho người trồng rừng và tăng giá trị lao động lâm nghiệp.

Tự Cường (Theo Daibieunhandan)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm:

Tags: