Các Ngoại trưởng G7 ra tuyên bố mạnh mẽ về Biển Đông

Ngoại trưởng G7 đã ra tuyên bố mạnh mẽ về tình hình Biển Đông, biển Hoa Đông, vấn đề tự do hàng hải và bảo vệ môi trường ở các vùng biển quốc tế. Trong tuyên bố chung đưa ra […]