Tiểu sử Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội  Trương Thị Mai

Bà Trương Thị Mai

Bà Trương Thị Mai

Họ và tên:   Trương Thị Mai

Tên thường gọi: Trương Thị Mai

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/01/1958

Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Nơi cư trú: Phòng 1002, Khu công vụ Quốc hội, Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân lịch sử

Nghề nghiệp, chức vụ: (khi trúng cử) Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội

Ngày vào Đảng: 11/10/1985

Ngày chính thức: 11/10/1986

Sức khoẻ: Bình thường

Là đại biểu Quốc hội khoá: X, XI, XII, XIII