Đoàn Giám sát của UBTV Quốc hội làm việc tại Đà Nẵng về ban hành văn bản QPPL

(Quốc hội) - Trong hai ngày 8 – 9/9, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với HĐND, UBND TP. Đà Nẵng về việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tại buổi làm việc, TP Đà Nẵng cho biết trong giai đoạn 2005-  2010, HĐND các cấp của Đà Nẵng đã ban hàn 871 văn bản quy phạm pháp luật, UBND các cấp đã ban hành 937 văn bản quy phạm pháp luật. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND TP có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận, nhất là đã hạn chế dần tình trạng ban hành tùy tiện, sai sót. Phía HĐND TP cũng hạn chế số lượng văn bản ban hành (năm 2009, lượng văn bản ban hành giảm 50% so với các năm trước; năm 2010, HĐND các cấp chỉ ban hành 31 Nghị quyết).

Đoàn Giám sát của UBTV Quốc hội làm việc tại Đà Nẵng

Đoàn Giám sát của UBTV Quốc hội làm việc tại Đà Nẵng

Đà Nẵng cũng thường xuyên rà soát, xử lý văn bản và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để các văn bản sát thực tế, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương, Đà Nẵng vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, thiếu sự liên kết giữa các cơ quan soạn thảo và các đơn vị liên quan; kinh phí cho công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật còn thấp…

Theo ông Trần Đình Long, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND Đà Nẵng đã được ban hành đúng luật, có tính khả thi cao, góp phần quan trọng vào việc thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng trên các mặt, góp phần tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế tại địa phương.

Nhiều văn bản được ban hành trên cơ sở những chủ trương mới, đột phá của Thành ủy Đà Nẵng đã tạo cơ sở pháp lý cho những bước phát triển của địa phương, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị đưa Đà Nẵng trở thành thành phố động lực của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Đoàn Giám sát ghi nhận những ý kiến tham gia và khẳng định đây là nội dung cần thiết bổ sung vào các báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội trong lĩnh vực của Ủy ban Pháp luật.

Quang Vinh – Hồng Hạnh (Theo Chinhphu)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm:

Tags: